آشنایی با فرمولاسیون پوشش های پودری (بخش چهار)


موم ها

از موم ها برای اهداف متعددی در پوشش های پودری استفاده می شود.افزایش مقاومت خراشیدگی و سختی، افزایش لغزش، کاهش براقیت، کمک روزن رانی، عامل بافت دهی از جمله ویژگی موم ها است. همچنین از این مواد برای جلوگیری از سوراخ سوزنی شدن ناشی از پف زدایی مواد اولیه متخلخل در کوره پخت استفاده می شود. برای رسیدن به این اهداف ممکن است موم ها با مواد خام اولیه به وسیله فرایند روزن رانی ترکیب شوند یا به صورت مخلوط کردن خشک به مواد پایه اضافه گردند.

1-موم های پلی اتیلن:

این موم ها ، محصولات سیر شده با وزن مولکولی 1000تا 3000 و دمای ذوب در محدوده 125-85 درجه سانتی گراد هستند. زمانی که مقدار مصرف آن ها کمتر از 3/0% باشد، ضمن اینکه براقیت سطح تغییر نمی کند، می توان روی سطح پخت شده ، دوباره رنگ اعمال کرد.

2-موم های پلی پروپیلن:

دمای ذوب این موم ها در محدوده 149 تا 150 درجه سانتی گراد است و برای بهبود بخشیدن به سختی رنگ های پودری به کار می رود. ولی این مواد در سیالیت رنگ های پودری ایجاد اختلال می کنند. هرچه قدر دمای مواد بالاتر باشد ، برای کاهش براقیت مطلوب ترند.

3-موم پلی اتیلن بهبود یافته با POLY TETRA FLUORO ETHYLENE)PTFE)

این موم ها مخلوطی از موم های پلی اتیلن و پلی تترافلوئورو اتیلن هستند. موم PTFE در سامانه اکثر پوشش های پودری وارد می شود. این ترکیب ذوب نمی گردد و تا 320 درجه سانتی گراد نسبت به گرما مقاوم است.

نتیجه گیری :

با توجه به محدودیت های موجود در فراورش، دمای پخت، نوع سطح زیر کار و نیز با توجه به تنوع موجود در پوشش های مایع، پوشش های پودری دارای محدودیت های ویژه ای هستند. ولی ، با به کارگیری قوانین محدود کننده زیست محیطی در سال های اخیر شاهد رشد و توسعه در صنعت رنگ های بدون حلال نظیر رنگ های بر پایه آب و همچنین پوشش های پودری بوده ایم. با توجه به عوامل یاد شده ، مواد افزودنی دارای نقش مهمی بوده و توسعه کمی و کیفی این مواد می توانند بازار آینده این صنعت باشند.

آیا پوشش های پودری ، پوشش بهینه چوب تلقی می شوند؟

پوشش های پودری به عنوان جایگزین زیست محیطی پوشش های حلال پایه، مشخصاً با انتشار کمتر ترکیبات آلی فرار و مواد خطرناک آلاینده هوا شناخته می شوند.علاوه بر این، فرایندهای پوشش پودر از مصرف انرژی و تولید پسماند می کاهند. و این در حالی است که این نوع پوشش ها در بعضی بازار ها کلیدی مختص این صنعت مثل چوب، چند سازه های چوبی و پلاستیک ها عمدتاً حضور ندارند.

در اوایل کاربرد این نوع فناوری، دمای آستانه پخت عامل اصلی محدود کننده در استفاده از پوشش های پودری برای زیرآیندهای حساس به دما بود. با وجود این در سال های اخیر فناوریهای نوین استفاده از پوشش های پودری برای مثال پوشش های پودری سخت شونده با UV را برای طیف گسترده ای از زیرآیندها امکان پذیر نموده است.

ویژگی های سطحی اثر زیادی روی پوشش های پودری پخت شونده با UV دارند و از جمله عوامل تعیین کننده در این فناوری به حساب می آیند.شرکت SURFACE SPECIALTIES رزین هایی را عرضه نموده که آنها را می توان در یک دوره زمانی قابل قبول و در فرمولاسیون پوشش های پودری کم دما پخت با سخت کننده های مناسب در دمای پایین پخت کرد.

در این مقاله خواص و کارایی دو سامانه پوشش پودری تجارتی یکی پودر UV و دیگری پودر کم دما پخت به کار رفته بر روی فیبر چگالی متوسط ارائه و مقایسه شود.

کاربرد پوشش پودری روی MDF: اصول کلی و منافع اقتصادی

فن آوری کاربرد پودر، روشی سریع، تمیز و از نظر اقتصادی جذاب برای به دست آوردن محصولاتی با کیفیت بالا روی MDF است.

 

منابع : hyperrang.com و amazontele.com

بالا