راهنمای مشکلات رنگ پودری چکشی


 

راهنمای مشکلات رنگ پودری چکشی
ردیف مشکل علل احتمالی راه حل
1

گل باز نكردن و صاف شدن رگه
هاي چكشي

-پايين بودن دماي كوره
-آلودگي خط پاشش و كابين با رنگ غير چكشي
-اختلاط رنگ با رنگ غير چكشي
-ضخامت قطعه رنگ شده بالاتر از 5 ميليمتر .
-انقضاء تاريخ مصرف رنگ
-نامناسب بودن دما و رطوبت محل نگهداري رنگ

-افزايش دماي كوره يا افزايش زمان اقامت قطعه در كوره
-تميز كردن خط پاشش و گان و كابين تعويض رنگ
-انجام عمليات پيش گرم قبل از قراردادن قطعه در معرض پاشش
-توجه به تاريخ مصرف و تعويض رنگ
-دماي مناسب 30 درجه و رطوبت حداكثر 75 درصد
-اعمال شوك حرارتي (حداقل دماي كوره در زمان

ورود قطعه 110 درجه سانتيگراد باشد.)

 2

حفره دار شدن و سوراخ هاي سنجاقي

 
 بالا بودن دما و زمان پخت

- اختلاف ميزان پاشش در قسمت
هاي مختلف

 - تنظيم هوا و خوراك پودر گان (ميانگين ضخامت بالاتر از 120 ميكرون)

- خشك كردن قطعه و بالا بردن دماي كوره پيش از
قرار دادن قطعه .
- افزايش جريان بوسيله اصلاح سيم اتصال بدنه (ارت)

و تقويت اتصال هاي قطعه به كابين پاشش

 3 سايه روشن شدن رنگ   زياد بودن فشار هواي زير مخزن

بالا بودن سطح رنگ در مخزن(بيش از سه چهارم حجم مخزن)
ريز بودن بيش از حد دانه بندي رنگ

 كاهش دما به زير 250 درجه يا كاهش زمان به كمتر از10 دقيقه

- اعمال يكنواخت رنگ روي قطعه

 4

ازبين رفتن رگه هاي فلزي و يكدست شدن به مرور زمان

 
 سايش و عوامل محيطي آب و هوايي و عوامل انساني  استفاده از ورني و لايه محافظ بر روي قطعه پس از پخت رنگ
 تغيير رنگ و گچي شدن قطعات در

و پنجره و قاب آيينه به مرور زمان

 تابش نور ماوراء بنفش خورشيد

 براي كليه قطعات در معرض نور خورشيد و عوامل جوي بايد از رنگهاي پايه پلي استر استفاده شده

و از رنگهاي هيبريد (اپوكسي - پلي استر) اجتناب گردد.

 شكنندگي و پايين بودن مقاومت تست ضربه  ضخامت بيش از حد يا دماي پخت ناكافي  ميانگين ضخامت در حد 120 الي 150

-1 دما بالاتر از 200 در 10 الي 15 دقيقه ( با اين توضيح كه رنگهاي چكشي ، دكورايتيو محسوب مي شوند و داراي مقاومت مكانيكي بالا نيستند )

 پوشش ناكافي و بيرون زدن سطح فلز به شكل دايره هاي ريز

 نازك پاشيدن رنگ

اشكال در تفنگي دستگاه پاشش

 ضعيف بودن ولتاژ و ارت

 بالا بردن ضخامت رنگ در پاشش ( بالا بردن خوراك پودر )

سرويس و رفع عيب تفنگي ( تماس با سازنده يا فروشنده دستگاه)
بالا بردن ولتاژ و تقويت ارت

 تجمع گلهاي چكشي و متاليك در نقاط مختلف قطعه بطور ناهمگون  نوسان شديد ولتاژ در قطعه (معمولا در قطعات آلومينيومي و يا داراي پيچيدگي اين مشكل به چشم مي خورد)  

پايين آوردن ولتاژ دستگاه پاشش تا حد امكان
استفاده از دستگاه يكنواخت كننده ولتاژ دستگاه پاشش
تغيير آلياژ قطعه (با سازنده دستگاه پاشش تماس گرفته شود)

 

منابع : hyperrang.com و poosheshfam.com
بالا