راهنمای نگهداری و انبار رنگ های پودری


راهنمای نگهداری و انبار

رنگ پودری میبایست درجای خشک و خنک ( دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد ) نگهداری شوند .

 تابش مستقیم نور خورشید نیز به مدت طولانی برای این رنگها مضر است .

 از باز نگه داشتن کارتنها ی رنگها برای مدت طولانی اجتناب نمایید .

 نباید بیش از 4 کارتن روی هم چیده شود .

نکات ایمنی  :

در صورت تماس پوست با رنگ ، میتوان دست را با اب گرم و صابون تمییزکرد . در هنگام مصرف جهت

از حساسیت ، حتما" از کلاه ، عینک و ماسک استفاده شود . در صورت عدم استفاده از ماسک و تماس طولانی با رنگهای پودری عوارض ریوی و تنفسی ایجاد خواهد شد . در صورت رعایت موارد فوق ، هیچگونه نگرانی وجود نداشته و به راحتی میتوان از انواع رنگ پودری که جزو رنگهای دوستدار محیط زیست هستند استفاده نمود .در صورت نیاز به اطلاعات کامل تر به نکات ذیل توجه فرمایید:

شناسايي خطرها

مطابق با معيارهاي تنظيمي بعنوان مواد خطرزا دسته بندي نشده است.

اقدامات کمک های اولیه

در صورت تماس پوستی با آب و صابون بشویید

در صورت تماس چشمی فوری با آب جاری بشویید.

اقدامات در برابر آتش سوزی

تجزيه شيميايي در اثر گرما :

در طي يك آتش سوزي و اشتعال ممكن است  بخار و گازهاي سمي و سوزش آور ايجاد شود.

وسايل مناسب جهت خاموش كردن :

اسپري آب ، كف مقاوم الكلي ، مواد آتش خاموش كن يا دي اكسيد كربن استفاده نماييد.

اقدامات كمكي در مواقع اضطراري

احتياط هاي شخصي :

از استنشاق و تنفس گردوغبار اجتناب نماييد.

روش هاي تميز كردن :

فورا" با جارو دستي يا جارو برقي محل را تميز نماييد.

تمام منابعي كه باعث آتش سوزي مي شوند را جمع آوري كرده و از محل دور كنيد و بابرس مرطوب محل را تميز كرده و مطابق با قوانين و مقررات محلي، مواد دور ريختني را در بسته بندي هاي خاص قرار داده تا بعدا از بين ببريد.

جهت جابجايي از تجهيزات مكانيكي ( مثل ليفتراك ) استفاده شود.

اگر به ترتيب ذكر شده در بالا، نگهداري و به كار گرفته شود هيچ تجزيه  شيميايي اتفاق نمي افتد.

مراقبت و نگهداري محصول

مراقبت :

براي تهويه گازهاي سمي و جمع آوري گردوخاك ، از ماشين آلات مناسب استفاده  نماييد.

احتياط در محافظت از آتش و انفجار  :

 از تشكيل گرد و غبار و گازهاي پخش شونده جلوگيري شود. در مكانهايي كه گردوغبار توليد مي شود از دستگاه تهويه مناسب استفاده  كنيد . در طي مراحل كار ، گرد و خاك زياد ممكن است تركيب انفجاري در هوا ايجاد نمايد .

شرايط و دوره نگهــداري  :

محصولاتي كه در شرايط خشك و تميز، در درجه حرارت كمتر از ºC 30  نگهداري مي شود حداقل تا 12 ماه از زمان تاريخ توليد قابل مصرف مي باشند.

كنترلهاي محافظتي جهت تشخيص

محدوديت هاي  قرار گرفتن در معرض اين ماده به شرح زير مي باشد :

محافظت از دست :

براي تماس مداوم يا طولاني با اين ماده از دستكش هاي محافظتي استفاده نماييد.

محافظت هاي تنفسي :

اگر كارگرها در غلظتي فراتر از محدوديت هاي مورد نظر قرار گيرند، بايد از وسايل محافظتي تنفسي مجاز تاييد  شده اسـتفاده نماييد . زماني كه غلظت گردوغبار بيش از حد طبیعی مي باشــد ، ماســك هاي ايمــن كننده از گرد و غبار توصيه مي شود .

اقدامات بهداشتي :

مطابق با موارد بهداشتي صنعتي و ايمني متداول عمل شود.

خصوصيات شيميايي و فيزيكي

حالت فیزیکی : پودر ریز

نقطه ذوب : 120-90 درجه سانتی گراد

محدودیت انفجار پایین : 30-70 درصد (v)

چگالی : 8.1-3.1 g/cm3 

درصد فراریت : 1%

نکته  : اطلاعات فيزيكي ارائه شده در بالا مقادير فيزيكي هستند و نبايد بعنوان مشخصات فني در نظر گرفته شود.

اطلاعات محيطي

بواسطه  حلاليت پايين اين ماده در آب ، احتمال مسموم شدن آب با اين ماده متصور نمي باشد.

 

منابع : hyperrang.com و poosheshfam.com
بالا