مزایای استفاده از رنگ های پودری


 • بهداشت انسانی و محیط زیست
 1. عاری بودن از فلزات سنگین نظیر سرب کادمیوم و  غیر سمی بودن
 2. الان به وجود حلال و به تبع آن عدم وجود بخارات مضر
 3. کاهش بیماریهای تنفسی و عفونت های ریوی به دلیل عدم وجود حلالها
 4. ضریب امنیتی بالا تر نسبت به رنگ های مایع از نظر خطر آتش سوزی

بهداشت انسانی و محیط زیست

 • صرفه جویی در انرژی و زمان
 1. کاربری نسبتا سهل و آسان رنگ و آماده مصرف بودن آن و عدم نیاز به آموزش های تخصصی پرسنل رنگ کار
 2. صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت تولید و در نتیجه کاهش مصرف انرژی
 3. امکان استفاده از ۹۵ درصد رنگ به دلیل قابلیت بازیافت و استفاده مجدد
 4. افزایش طول عمر قطعات رنگ‌آمیزی شده به دلیل بالا بودن مقاومت های شیمیایی و مکانیکی رنگ های پودری در مقایسه با رنگهای مایع

صرفه جویی در انرژی و زمان

مزیت های رنگ پودری الکترواستاتیک

برای این نوع از رنگ ها مزایای بسیاری را می توان برشمرد اما مهمترین آنها که مورد نیاز و توجه بسیاری از صنایع در حال حاضر می باشند عبارتند از ؛

 1. حفظ محیط زیست از آلاینده ها با حذف کامل حلالها و ضایعات مواد مصرفی
 2. مقاومت بالا ، دوام و عمر طولانی و عدم تغییر حالت در برابر شرایط گوناگون جوی
 3. پوشش دهی بالا و ایجاد ضخامت یک نواخت در تمامی نواحی
 4. همچنین نفوذ پذیری در نقاط غیر قابل دسترس ، گوشه ها و لبه ها

 رنگ پودری الکترواستاتیک

مزایای استفاده از رنگهای پودری

 1. عاری بودن از فلزات سنگین ( نظیر سرب, کادمیوم و…) و غیر سمی بودن
 2. عدم وجود حلال وبه تبع آن عدم وجود بخارات مضر
 3. کاهش بیماریهای تنفسی وعفونتهای ریوی به دلیل عدم وجود حلالها
 4. ضریب ایمنی بالاتر نسبت به رنگهای مایع از نظر خطر آتش سوزی
 5. کاربری نسبتا سهل و آسان رنگ و آماده مصرف بودن آن و عدم نیاز به آموزشهای تخصصی پرسنل رنگ کار
 6. صرفه جویی درزمان و افزایش سرعت تولید و در نتیجه کاهش مصرف انرژی
 7. امکان استفاده از  ۹۵% رنگ به دلیل قابلیت بازیافت و استفاده مجدد
 8. افزایش طول عمر قطعات رنگ آمیزی شده به دلیل بالا بودن مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی رنگهای پودری در مقایسه با رنگهای مایع

 رنگ پودری الکترواستاتیک

منابع : hyperrang.com

بالا